znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Abbreviation of name of party / movement:
ĽS-HZDS
Type:
Party
Seat:
Tomašíkova 32/A, 83000 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Identification number (IČO):
17311900
Registration date:
03.05.1991
Registration number:
OVV/2-640/1991

Members of the preparatory committee:
 • Jozef Olejár, Nezábudkova 14, 82101 Bratislava - splnomocnenec
 • Augustín Marián Húska, Jelšova 3, 83101 Bratislava - člen
 • Michal Kováč, Plachého 43, 84102 Bratislava - člen
 • Rudolf Filkus, Buková 19, 81102 Bratislava - člen
 • Ing. Ladislav Fabián, Pustá 3, 84101 Bratislava - člen
Statutory body:
 • PaedDr. Jozef Tarčák, Slanická 969/20, 02901 Námestovo From: 22.02.2001To: 31.03.2001
 • Radoslav Kolesár, Kozia 21, 81103 Bratislava From: 31.03.2001To: 20.04.2002
 • Ing. Eva Antošová, Andreja Sládkoviča 17, 01851 Nová Dubnica From: 20.04.2002To: 14.06.2003
 • Ing. František Blanárik, Potônské Lúky 48, 93052 Blahová From: 14.06.2003To: 10.11.2005
 • Ing. Zdenka Kramplová, Röntgenova 1177/10, 85101 Bratislava From: 10.11.2005To: 30.10.2008
 • Ivana Kapráliková, Radničné námestie 379/17, 92901 Dunajská Streda From: 30.10.2008To: 06.12.2011
 • Mgr. Tibor Cabaj, Sekanica 189/35, 95621 Kuzmice From: 06.12.2011To: 25.02.2014
 • Ing. Jozef Pavúk, Nevädzová 8101/4, 96001 Zvolen From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Mária Topoľančinová, Zdoba 140, 04441 Sady nad Torysou From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • MUDr. Rudolf Piták, Vladina 822, 02744 Tvrdošín From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Milan Rehák, Kostolná-Záriečie 58, 91304 Kostolná-Záriečie From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Ján Kovarčík, Matičná ulica 905/2, 94911 Nitra From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Eva Zatková, Horné bašty 5190/5, 91701 Trnava From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Pavol Kačic, Letná 1677/51, 09101 Stropkov From: 22.11.2013To: 25.02.2014
 • Ing. Vladimír Zeman, Slatinská 5024/28, 82107 Bratislava-Vrakuňa From: 22.11.2013To: 25.02.2014
Way of acting of the statutory body:
Republikové politické grémium - Republikové politické grémium koná ako štatutárny orgán a vystupuje za predstavenstvo strany v právnych veciach. Rozhodnutia štatutárneho orgánu sa prijímajú uznesením Republikového politického grémia a podpisuje ich nadpolovičná väčšina členov Republikového politického grémia.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 31.03.2001
 • Por. č.2 ; 20.04.2002
 • Por. č.3 ; 14.06.2003
 • Por. č.4 ; 10.11.2005
 • Por. č.5 ; 30.10.2008
 • Por. č.6 ; 06.12.2011
 • Por. č.7 ; 22.11.2013
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 12.07.1991
 • Por. č.2 ; 06.04.1995
 • Por. č.3 ; 05.04.1996
 • Por. č.4 ; 29.03.2000
 • Por. č.5 ; 09.07.2003
 • Por. č.6 ; 24.06.2005
 • Por. č.7 ; 03.12.2007
 • Por. č.8 ; 26.09.2013
New statute:
 

Change of name:
 • To: 09.07.2003 , Hnutie za demokratické Slovensko
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
13.01.2014  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
25.02.2014  Zrušenie strany bez likvidácie rozhodnutím príslušného orgánu podľa stanov strany

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |