znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
ĽS-HZDS
Typ:
Strana
Sídlo:
Tomašíkova 32/A, 83000 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
IČO:
17311900
Dátum registrácie:
03.05.1991
Číslo registrácie:
OVV/2-640/1991

Členovia prípravného výboru:
 • Jozef Olejár, Nezábudkova 14, 82101 Bratislava - splnomocnenec
 • Augustín Marián Húska, Jelšova 3, 83101 Bratislava - člen
 • Michal Kováč, Plachého 43, 84102 Bratislava - člen
 • Rudolf Filkus, Buková 19, 81102 Bratislava - člen
 • Ing. Ladislav Fabián, Pustá 3, 84101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • PaedDr. Jozef Tarčák, Slanická 969/20, 02901 Námestovo Od: 22.02.2001Do: 31.03.2001
 • Radoslav Kolesár, Kozia 21, 81103 Bratislava Od: 31.03.2001Do: 20.04.2002
 • Ing. Eva Antošová, Andreja Sládkoviča 17, 01851 Nová Dubnica Od: 20.04.2002Do: 14.06.2003
 • Ing. František Blanárik, Potônské Lúky 48, 93052 Blahová Od: 14.06.2003Do: 10.11.2005
 • Ing. Zdenka Kramplová, Röntgenova 1177/10, 85101 Bratislava Od: 10.11.2005Do: 30.10.2008
 • Ivana Kapráliková, Radničné námestie 379/17, 92901 Dunajská Streda Od: 30.10.2008Do: 06.12.2011
 • Mgr. Tibor Cabaj, Sekanica 189/35, 95621 Kuzmice Od: 06.12.2011Do: 25.02.2014
 • Ing. Jozef Pavúk, Nevädzová 8101/4, 96001 Zvolen Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Mária Topoľančinová, Zdoba 140, 04441 Sady nad Torysou Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Sergej Kozlík, Havelkova 4559/3, 84103 Bratislava-Lamač Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • MUDr. Rudolf Piták, Vladina 822, 02744 Tvrdošín Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Milan Rehák, Kostolná-Záriečie 58, 91304 Kostolná-Záriečie Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Ján Kovarčík, Matičná ulica 905/2, 94911 Nitra Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Eva Zatková, Horné bašty 5190/5, 91701 Trnava Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Pavol Kačic, Letná 1677/51, 09101 Stropkov Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
 • Ing. Vladimír Zeman, Slatinská 5024/28, 82107 Bratislava-Vrakuňa Od: 22.11.2013Do: 25.02.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Republikové politické grémium - Republikové politické grémium koná ako štatutárny orgán a vystupuje za predstavenstvo strany v právnych veciach. Rozhodnutia štatutárneho orgánu sa prijímajú uznesením Republikového politického grémia a podpisuje ich nadpolovičná väčšina členov Republikového politického grémia.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 31.03.2001
 • Por. č.2 ; 20.04.2002
 • Por. č.3 ; 14.06.2003
 • Por. č.4 ; 10.11.2005
 • Por. č.5 ; 30.10.2008
 • Por. č.6 ; 06.12.2011
 • Por. č.7 ; 22.11.2013
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 12.07.1991
 • Por. č.2 ; 06.04.1995
 • Por. č.3 ; 05.04.1996
 • Por. č.4 ; 29.03.2000
 • Por. č.5 ; 09.07.2003
 • Por. č.6 ; 24.06.2005
 • Por. č.7 ; 03.12.2007
 • Por. č.8 ; 26.09.2013
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 09.07.2003 , Hnutie za demokratické Slovensko
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
13.01.2014  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
25.02.2014  Zrušenie strany bez likvidácie rozhodnutím príslušného orgánu podľa stanov strany

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |