znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Komunistická strana Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
KSS
Typ:
Strana
Sídlo:
Hattalova 3429/12, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
17309981
Dátum registrácie:
19.03.1991
Číslo registrácie:
OVV/2-432/1991

Členovia prípravného výboru:
 • JUDr. Ondrej David, Šrobárova 2611/5, 05801 Poprad - člen
 • Jozef Horváth, I. Bukovčana 16, 84108 Bratislava - člen
 • RSDr. Viera Klimentová, Hradca Král. 3, 97401 Banská Bystrica - člen
 • PhDr. Štefan Kopčan, PAlkovičova 3, 82108 Bratislava - člen
 • prof. Ing. Ján Zelinka, DrSc., Francisciho 7, 81108 Bratislava - splnomocnenec
 • prof. Ing. Ján Kresan, CSc., Oravská 481/33, 94901 Nitra - člen
 • Ing. Bohumil Mihálik, CSc., Družstevná 1398/9, 90001 Modra - člen
 • doc. Ing. Vladimír Mikuláš, CSc., Haydnova 11, 81103 Bratislava - člen
 • Ing. Milan Repáš, CSc., Kukučínova 841/15, 97201 Bojnice - člen
 • Pavel Koyš, Prešovská 32, 82108 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • RSDr. Ladislav Jača, Družstevná 1365/16, 90027 Bernolákovo Od: 22.02.2001Do: 02.01.2007
 • PhDr. Ivan Hopta, CSc., Mierová 1909/68, 06601 Humenné Od: 22.02.2001Do: 26.06.2004
 • Ing. Jozef Ševc, CSc., Timravina 10, 81106 Bratislava Od: 22.02.2001Do: 02.01.2007
 • Ing. Jozef Kriško, Duplín 24, 09101 Duplín Od: 26.06.2004Do: 14.08.2006
 • RSDr. Vladimír Ďaďo, M. Galandu 20/5, 03601 Martin Od: 14.08.2006Do: 02.01.2007
 • Ing. Pavol Suško, Mateja Bela 2460/18, 91101 Trenčín - podpredseda Od: 02.01.2007Do: 
 • PhDr. Jozef Hrdlička, Liptovská 7642/1, 91108 Trenčín - predseda Od: 02.01.2007Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a podpredseda - V jej mene koná v súlade s rozhodnutiami orgánov predseda, alebo z jeho poverenia jeden z podpredsedov alebo ústredný tajomník KSS.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 26.06.2004
 • Por. č.2 ; 14.08.2006
 • Por. č.3 ; 02.01.2007
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 08.09.1992
 • Por. č.2 ; 13.08.1996
 • Por. č.3 ; 02.11.2000
 • Por. č.4 ; 29.07.2004
 • Por. č.5 ; 02.01.2007
 • Por. č.6 ; 07.10.2008
 • Por. č.7 ; 22.02.2011
 • Por. č.8 ; 08.07.2015
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 08.09.1992 , Zväz komunistov Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |