znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Abbreviation of name of party / movement:
SNJ-sv
Type:
Party
Seat:
Hronský Beňadik 253/113, 96653 Hronský Beňadik, Slovenská republika
Identification number (IČO):
42285089
Registration date:
14.01.1991
Registration number:
VVS/1-43/1991

Members of the preparatory committee:
 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava - splnomocnenec
 • Ľubomír Mäsiar, Bajzova 6, 82108 Bratislava - člen
 • Stanislav Dudáš, Pestovateľská 13, 82104 Bratislava - člen
 • Tatiana Kluvánková, Račianska 25, 83102 Bratislava - člen
 • Peter Paluš, Záfortňa 550/20, 95701 Bánovce nad Bebravou - člen
 • Jozef Luky, Jaderná 7, 82101 Bratislava - člen
Statutory body:
 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava From: 12.10.1991To: 07.12.2011
 • Ján Mesároš, Pod vinohradmi 546/12, 95148 Jarok From: 07.12.2011To: 10.02.2014
 • Mgr. Roman Stopka, Kubranská 313/105, 91101 Trenčín From: 10.02.2014To: 14.07.2014
 • Ing. Ján Slota, Horný val 30/10, 01001 Žilina From: 14.07.2014To: 21.09.2015
 • Stanislav Pánis, Vrančovičova 1220/42, 84103 Bratislava-Lamač - predseda From: 21.09.2015To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany uvedie označenie svojej funkcie, svoje meno a priezvisko a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 10.02.2014
 • Por. č.2 ; 14.07.2014
 • Por. č.3 ; 18.01.2016
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 07.12.2011
 • Por. č.2 ; 10.02.2014
 • Por. č.3 ; 14.07.2014
 • Por. č.4 ; 21.09.2015
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 10.02.2014
 • Por. č.2 ; 18.01.2016
New statute:
 • Por. č.1 ; 14.07.2014

Change of name:
 • To: 10.02.2014 , SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
 • To: 18.01.2016 , Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Change of abbreviation of name:
 • To: 18.01.2016 , K SNS

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |