znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SNJ-sv
Typ:
Strana
Sídlo:
Hronský Beňadik 253/113, 96653 Hronský Beňadik, Slovenská republika
IČO:
42285089
Dátum registrácie:
14.01.1991
Číslo registrácie:
VVS/1-43/1991

Členovia prípravného výboru:
 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava - splnomocnenec
 • Ľubomír Mäsiar, Bajzova 6, 82108 Bratislava - člen
 • Stanislav Dudáš, Pestovateľská 13, 82104 Bratislava - člen
 • Tatiana Kluvánková, Račianska 25, 83102 Bratislava - člen
 • Peter Paluš, Záfortňa 550/20, 95701 Bánovce nad Bebravou - člen
 • Jozef Luky, Jaderná 7, 82101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Stanislav Pánis, Zálužická 13, 82101 Bratislava Od: 12.10.1991Do: 07.12.2011
 • Ján Mesároš, Pod vinohradmi 546/12, 95148 Jarok Od: 07.12.2011Do: 10.02.2014
 • Mgr. Roman Stopka, Kubranská 313/105, 91101 Trenčín Od: 10.02.2014Do: 14.07.2014
 • Ing. Ján Slota, Horný val 30/10, 01001 Žilina Od: 14.07.2014Do: 21.09.2015
 • Stanislav Pánis, Vrančovičova 1220/42, 84103 Bratislava-Lamač - predseda Od: 21.09.2015Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany uvedie označenie svojej funkcie, svoje meno a priezvisko a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 10.02.2014
 • Por. č.2 ; 14.07.2014
 • Por. č.3 ; 18.01.2016
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 07.12.2011
 • Por. č.2 ; 10.02.2014
 • Por. č.3 ; 14.07.2014
 • Por. č.4 ; 21.09.2015
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 10.02.2014
 • Por. č.2 ; 18.01.2016
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 14.07.2014

Zmena názvu:
 • Do: 10.02.2014 , SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
 • Do: 18.01.2016 , Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Zmena skratky názvu:
 • Do: 18.01.2016 , K SNS

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |