znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Slovenská ľudová strana (SĽS)
Typ:
Strana
Sídlo:
Kutuzovova 257/4, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
IČO:
00678449
Dátum registrácie:
05.04.1990
Číslo registrácie:
VVS/1-693/1990

Členovia prípravného výboru:
 • Dr. Jozef Prokop,ml., Jungmanova 4, 85101 Bratislava - splnomocnenec
 • Dr. Jozef Prokop, Pezinská 1236/3, 90301 Senec - člen
 • Pavol Prokop, Novomeského 1982/4, 90301 Senec - člen
 • Ing. Vladimír Brünn, Piesočná 15, 82104 Bratislava - člen
 • Ľubomír Kostolanský, Estónska 51, 82106 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • RNDr. Andrej Trnovec, Kutuzovova 4, 83101 Bratislava Od: 11.09.1999Do: 14.12.2002
 • Ing. Karol Uhrín, Martinská 1618/5, 01008 Žilina Od: 14.12.2002Do: 05.08.2008
 • RNDr. Andrej Trnovec, Kutuzovova 4, 83103 Bratislava - predseda Slovenskej rady SĽS Od: 05.08.2008Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda Slovenskej rady SĽS - v mene strany koná a podpisuje predseda Slovenskej rady SĽS tak, že k svojmu podpisu pripája pečiatku predsedu SĽS s poradovým číslom 1

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 05.10.2005
 • Por. č.2 ; 05.08.2008
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 14.12.2002
 • Por. č.2 ; 05.08.2008
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 14.10.1991
 • Por. č.2 ; 07.07.1994
 • Por. č.3 ; 13.09.1995
 • Por. č.4 ; 08.06.1999
 • Por. č.5 ; 04.10.1999
 • Por. č.6 ; 17.05.2016
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 07.07.1994 , Slovenská ľudová strana
 • Do: 13.09.1995 , SĽS - Slovensky ľudový blok
 • Do: 17.05.2016 , Slovenská ľudová strana
Zmena skratky názvu:
 • Do: 17.05.2016 , SĽS

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |