znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Zelení-Strana národnej prosperity - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Z-SNP
Typ:
Strana
Sídlo:
Moskovská 2669/29, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
00678813
Dátum registrácie:
30.03.1990
Číslo registrácie:
VVS/1-661/1990

Členovia prípravného výboru:
 • RNDr. Andrej Trnovec, Drevená 6, 81106 Bratislava - splnomocnenec
 • JUDr. Jozef Matula, Jungmanova 20, 85101 Bratislava - člen
 • RNDr. Ján Buček, Hviezdoslavova 1070/3, 01501 Rajec - člen
 • RNDr. Marian Jenčo, Dobrianskeho 26, 07101 Michalovce - člen
 • Ing. Otto Burian, CSc., Rajčianska 22, 82107 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Rudolf Pardubský, Moskovská 29, 81108 Bratislava Od: 27.03.1992Do: 12.02.2018
 • Ing. Jozef Kilimajer, Šancová 3999/32, 81106 Bratislava-Staré Mesto Od: 26.09.2005Do: 12.02.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - konajú v mene strany samostatne

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 03.07.1996
 • Por. č.2 ; 14.03.2006
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 14.03.2006 , Strana národnej prosperity
 • Do: 28.11.2017 , Zelení-Strana národnej prosperity
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
28.11.2017  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
28.11.2017
Likvidátor:
 • Ing. Jozef Kilimajer, Šancová 3999/32, 81106 Bratislava-Staré Mesto
 • Rudolf Pardubský, Moskovská 2669/29, 81108 Bratislava-Staré Mesto

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |