znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SMK-MKP
Typ:
Strana
Sídlo:
Čajakova 4048/8, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
00678163
Dátum registrácie:
19.03.1990
Číslo registrácie:
NVVS/2-568/1990

Členovia prípravného výboru:
 • László Rajczy, Reca 297, 92526 Reca - splnomocnenec
 • Ferenc Szöcz, Bratislava , Bratislava - člen
 • Vilma Soltész, Bratislava , Bratislava - člen
 • Ilona Schnierer, Bratislava , Bratislava - člen
 • Kálmán Janics, Kráľová nad Váhom , Kráľová nad Váhom - člen
 • Tihamér Zilizi, Bratislava , Bratislava - člen
 • László Ďurdík, Bratislava , Bratislava - člen
 • Tibor Simkó, Bratislava , Bratislava - člen
 • Ottó Csámpai, Bratislava , Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Béla Bugár, Pomlejská 20, 93101 Šamorín Od: 21.02.2001Do: 13.04.2007
 • Pál Farkas, Eliašovce 281, 93038 Nový Život Od: 21.02.2001Do: 11.07.2005
 • Árpád Duka-Zólyomi, Grösslingova 41, 81109 Bratislava Od: 29.03.2003Do: 11.07.2005
 • Zsolt Komlósy, Mládeže 930/2, 97901 Rimavská Sobota Od: 11.07.2005Do: 13.04.2007
 • Pál Csáky, Geologická 1/A , 82106 Bratislava Od: 13.04.2007Do: 19.07.2010
 • Mgr. József Berényi, Dolné Saliby 120, 92502 Dolné Saliby Od: 13.04.2007Do: 23.06.2016
 • Iván Farkas, Mužla 116, 94352 Mužla Od: 13.04.2007Do: 19.07.2010
 • PaedDr. József Menyhárt, PhD. , Malý Forrád 867/1, 93025 Vrakúň - predseda Od: 23.06.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - štatutárnym orgánom strany je predseda strany, v jeho neprítomnosti ho zastupuje predseda Republikovej rady. Štatutár koná spôsobom, že k názvu strany pripojí svoje meno a priezvisko a označenie funkcie. Štatutárny orgán strany je zodpovedný za hospodárenie strany, koná v mene strany, podpisuje právne úkony a v mene strany vykonáva práva zamestnávateľa.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 29.03.2003
 • Por. č.2 ; 13.04.2007
 • Por. č.3 ; 19.07.2010
 • Por. č.4 ; 23.06.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 17.04.1991
 • Por. č.2 ; 07.04.1995
 • Por. č.3 ; 22.05.1998
 • Por. č.4 ; 06.07.1998
 • Por. č.5 ; 30.11.1999
 • Por. č.6 ; 30.04.2003
 • Por. č.7 ; 20.10.2003
 • Por. č.8 ; 13.12.2004
 • Por. č.9 ; 05.11.2009
 • Por. č.10 ; 19.07.2010
 • Por. č.11 ; 10.01.2013
 • Por. č.12 ; 30.06.2016
 • Por. č.13 ; 01.03.2017
 • Por. č.14 ; 05.12.2017
 • Por. č.15 ; 19.03.2018
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 03.05.2007
 • Por. č.2 ; 16.10.2012

Zmena názvu:
 • Do: 22.05.1998 , Maďarské kresťanskodemokratické hnutie - Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDH-MKDM)
 • Do: 16.10.2012 , Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |