znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Abbreviation of name of party / movement:
SMK-MKP
Type:
Party
Seat:
Čajakova 4048/8, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO):
00678163
Registration date:
19.03.1990
Registration number:
NVVS/2-568/1990

Members of the preparatory committee:
 • László Rajczy, Reca 297, 92526 Reca - splnomocnenec
 • Ferenc Szöcz, Bratislava , Bratislava - člen
 • Vilma Soltész, Bratislava , Bratislava - člen
 • Ilona Schnierer, Bratislava , Bratislava - člen
 • Kálmán Janics, Kráľová nad Váhom , Kráľová nad Váhom - člen
 • Tihamér Zilizi, Bratislava , Bratislava - člen
 • László Ďurdík, Bratislava , Bratislava - člen
 • Tibor Simkó, Bratislava , Bratislava - člen
 • Ottó Csámpai, Bratislava , Bratislava - člen
Statutory body:
 • Béla Bugár, Pomlejská 20, 93101 Šamorín From: 21.02.2001To: 13.04.2007
 • Pál Farkas, Eliašovce 281, 93038 Nový Život From: 21.02.2001To: 11.07.2005
 • Árpád Duka-Zólyomi, Grösslingova 41, 81109 Bratislava From: 29.03.2003To: 11.07.2005
 • Zsolt Komlósy, Mládeže 930/2, 97901 Rimavská Sobota From: 11.07.2005To: 13.04.2007
 • Pál Csáky, Geologická 1/A , 82106 Bratislava From: 13.04.2007To: 19.07.2010
 • Mgr. József Berényi, Dolné Saliby 120, 92502 Dolné Saliby From: 13.04.2007To: 23.06.2016
 • Iván Farkas, Mužla 116, 94352 Mužla From: 13.04.2007To: 19.07.2010
 • PaedDr. József Menyhárt, PhD. , Malý Forrád 867/1, 93025 Vrakúň - predseda From: 23.06.2016To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - štatutárnym orgánom strany je predseda strany, v jeho neprítomnosti ho zastupuje predseda Republikovej rady. Štatutár koná spôsobom, že k názvu strany pripojí svoje meno a priezvisko a označenie funkcie. Štatutárny orgán strany je zodpovedný za hospodárenie strany, koná v mene strany, podpisuje právne úkony a v mene strany vykonáva práva zamestnávateľa.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 29.03.2003
 • Por. č.2 ; 13.04.2007
 • Por. č.3 ; 19.07.2010
 • Por. č.4 ; 23.06.2016
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 17.04.1991
 • Por. č.2 ; 07.04.1995
 • Por. č.3 ; 22.05.1998
 • Por. č.4 ; 06.07.1998
 • Por. č.5 ; 30.11.1999
 • Por. č.6 ; 30.04.2003
 • Por. č.7 ; 20.10.2003
 • Por. č.8 ; 13.12.2004
 • Por. č.9 ; 05.11.2009
 • Por. č.10 ; 19.07.2010
 • Por. č.11 ; 10.01.2013
 • Por. č.12 ; 30.06.2016
 • Por. č.13 ; 01.03.2017
 • Por. č.14 ; 05.12.2017
 • Por. č.15 ; 19.03.2018
New statute:
 • Por. č.1 ; 03.05.2007
 • Por. č.2 ; 16.10.2012

Change of name:
 • To: 22.05.1998 , Maďarské kresťanskodemokratické hnutie - Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDH-MKDM)
 • To: 16.10.2012 , Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |