znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Slovenská národná strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
SNS
Typ:
Strana
Sídlo:
Šafárikovo nám. 76/3, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
00677639
Dátum registrácie:
07.03.1990
Číslo registrácie:
NVVS/2-503/1990

Členovia prípravného výboru:
 • PhDr. Marian Andel, Rozvodná 17, 83101 Bratislava - splnomocnenec
 • PhDr. Vladimír Miškovský, Trnavská 2293/51, 90201 Pezinok - člen
 • Ing. Marián Bančej, Karpatská 3096/10, 82103 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • Ing. Dušan Harvan, Včelárska 5, 82105 Bratislava - člen
 • Zuzana Tvrdá, Štefanikova 16, 81104 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Ing. Ján Slota, Horný val 30/10, 01001 Žilina Od: 31.05.2003Do: 31.10.2012
 • JUDr. Andrej Danko, Miloslavov 632, 90042 Miloslavov - predseda Od: 31.10.2012Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - Štatutárnym zástupcom SNS je predseda SNS. Predseda SNS koná a podpisuje v mene SNS samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu SNS s vyznačením svojho mena, priezviska a funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 31.10.2012
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 28.05.1991
 • Por. č.2 ; 14.12.1992
 • Por. č.3 ; 21.05.1993
 • Por. č.4 ; 21.06.1994
 • Por. č.5 ; 07.06.1996
 • Por. č.6 ; 15.06.1998
 • Por. č.7 ; 19.10.1999
 • Por. č.8 ; 05.02.2002
 • Por. č.9 ; 28.04.2005
 • Por. č.10 ; 02.11.2006
 • Por. č.11 ; 15.12.2009
 • Por. č.12 ; 12.11.2012
 • Por. č.13 ; 31.03.2016
Nové stanovy:
 • Por. č.1 ; 01.10.2014

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |