znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Kresťanskodemokratické hnutie
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
KDH
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
00586846
Dátum registrácie:
23.02.1990
Číslo registrácie:
NVVS/2-382/1990

Členovia prípravného výboru:
 • RNDr. Bohumil Žitňanský, CSc., Jelačičova 4, 82108 Bratislava - člen
 • Ing. Ján Brichta, Vrchná 1, 81102 Bratislava - člen
 • Dr. Martin Lauko, Kláry Zetkinovej 26, 83105 Bratislava - člen
 • Ing. Ivan Čarnogurský, Pod Zečákom 41, 84103 Bratislava - splnomocnenec
 • Imrich Sklenka, Warinského 13, 82104 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Ján Čarnogurský, K. Adlera 10, 84102 Bratislava Od: 23.02.1990Do: 29.11.2000
 • JUDr. Pavol Hrušovský, Golianova 978/111, 94901 Nitra Od: 29.11.2000Do: 13.11.2009
 • Ing. Ján Figeľ, PhD., Ľudové námestie 473/19, 83101 Bratislava-Nové Mesto Od: 13.11.2009Do: 21.06.2016
 • Alojz Hlina, Hummelova 2166/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto - predseda Od: 21.06.2016Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - predseda KDH ako štat. orgán koná v mene hnutia v zmysle platných stanov KDH

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 14.04.2008
 • Por. č.2 ; 28.03.2017
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 23.02.1990
 • Por. č.2 ; 29.11.2000
 • Por. č.3 ; 13.11.2009
 • Por. č.4 ; 21.06.2016
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 08.10.1992
 • Por. č.2 ; 18.03.1993
 • Por. č.3 ; 08.11.1993
 • Por. č.4 ; 13.03.1998
 • Por. č.5 ; 05.05.1999
 • Por. č.6 ; 29.11.2000
 • Por. č.7 ; 06.11.2001
 • Por. č.8 ; 16.02.2004
 • Por. č.9 ; 27.10.2005
 • Por. č.10 ; 25.07.2007
 • Por. č.11 ; 13.11.2009
 • Por. č.12 ; 27.12.2010
 • Por. č.13 ; 05.11.2014
 • Por. č.14 ; 21.06.2016
 • Por. č.15 ; 13.12.2016
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |