znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Demokratická strana
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
DS
Typ:
Strana
Sídlo:
Šancová 70, 81347 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
00177415
Dátum registrácie:
01.01.1000
Číslo registrácie:
VVS/1-1446/1990

Členovia prípravného výboru:
 
Štatutárny orgán:
  • Pavol Hagyari, Kozia 10, 81103 Bratislava Od: 01.01.1000Do: 31.12.1994
  • Ing. Ľudovít Kaník, Akademická 329/4, 96901 Banská Štiavnica Od: 17.02.2001Do: 13.02.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Štatutárny orgán - je najvyšší predstaviteľ strany a jej štatutárny zástupca, zodpovedá za plnenie programu a úloh strany, vytýčených Kongresom

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
13.02.2006  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |