znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Obyčajní ľudia
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
Typ:
Strana
Sídlo:
Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO:
30797845
Dátum registrácie:
01.07.2005
Číslo registrácie:
203-2005/06750

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Katarína Pinterová, Liptovská 4, 82109 Bratislava - splnomocnenec
  • Ing. Marek Bobko, Čajkovského 25, 91708 Trnava - člen
  • Mgr. Ladislav Bulla, Kolískova 12, 84105 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Víťazoslav Moric, PhD., Necpaly 501, 03601 Necpaly - predseda Od: 22.09.2005Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - vystupuje v mene strany a vo všetkých oblastiach politickej činnosti

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
  • Por. č.1 ; 22.09.2005
Zmena stanov:
  • Por. č.1 ; 16.02.2006
  • Por. č.2 ; 28.10.2011
Nové stanovy:
  • Por. č.1 ; 28.09.2005

Zmena názvu:
  • Do: 16.02.2006 , Pravá Slovenská národná strana
  • Do: 28.10.2011 , Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |