znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Demokrati Slovenska
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
strana nemá zaregistrovanú skratku
Typ:
Strana
Sídlo:
Panská 258/27, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:
30797667
Dátum registrácie:
23.05.2005
Číslo registrácie:
203-2005/05997

Členovia prípravného výboru:
 • Alexander František Zvrškovec, Okružná 2057/14, 02601 Dolný Kubín - splnomocnenec
 • Alfred Nicholson, Švabinského 22, 85101 Bratislava - člen
 • Štefan Rehák, Ľubovnianska 3, 85107 Bratislava - člen
 • Peter Falis, Farského 6, 85101 Bratislava - člen
 • Zuzana Lenická, Arménska 8, 82107 Bratislava - člen
 • Ivan Nemček, Smolenická 18, 85105 Bratislava - člen
 • Jozef Tarič, Svíbová 4, 84104 Bratislava - člen
 • Ivana Havranová, Hutnícka 38, 84105 Bratislava - člen
 • Daniela Krišťáková, Bieloruská 5210/9, 82104 Bratislava-Podunajské Biskupice - člen
 • Bronislav Michalčák, Bartóková 6a , 81102 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
 • Alexander František Zvrškovec, Slovanské nábrežie 1084/40, 84105 Bratislava Od: 08.06.2005Do: 10.12.2015
 • Ing. Ľudovít Kaník, Akademická 329/4, 96901 Banská Štiavnica - predseda Od: 10.12.2015Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - vystupuje v mene strany a zastupuje ju navonok

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 10.12.2015
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 10.12.2015
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 11.12.2015
 • Por. č.2 ; 20.04.2016
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 11.12.2015 , Prosperita Slovenska
 • Do: 20.04.2016 , Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
Zmena skratky názvu:
 • Do: 11.12.2015 , PS
 • Do: 20.04.2016 , DS - Ľudo Kaník

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |