znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Hnutie Vpred
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
VPRED
Typ:
Hnutie
Sídlo:
Šťastná 13, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
30797411
Dátum registrácie:
04.05.2005
Číslo registrácie:
203-2005/05406

Členovia prípravného výboru:
  • Ing. Ivan Švejna, Šťastná 13, 82105 Bratislava - splnomocnenec
  • Anton Jánoš, Limbová 6468/21, 97409 Banská Bystrica - splnomocnenec
  • Matúš Pošvanc, Ružinovská 9, 82101 Bratislava - člen
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Švejna, Šťastná 13, 82105 Bratislava Od: 05.05.2005Do: 10.05.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda - v mene hnutia koná a podpisuje samostatne

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 
Zmena štatutárneho orgánu:
 
Zmena stanov:
 
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  Dobrovoľné zrušenie bez likvidácie

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
10.05.2007  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |