znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement:
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Abbreviation of name of party / movement:
MKDA-MKDSZ
Type:
Party
Seat:
Klinčeková 2570/6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Identification number (IČO):
35565535
Registration date:
14.06.2004
Registration number:
203-2004/06389

Members of the preparatory committee:
 • Róbert Glück, Jesenského 22, 04001 Košice - splnomocnenec
 • Vladimír Ponický, Michalovsklá 3, 04001 Košice - člen
 • Ján Pojezdala, Bielocerkevská 23, 04001 Košice - člen
 • Emil Wessely, Pod Kaštieľom 11, 04001 Košice - člen
 • Jozef Ivan, Ružínska 5, 04001 Košice - člen
 • Priska Novitzka, Watsonova 57, 04001 Košice - člen
Statutory body:
 • Dr. Róbert Glück, Jesenského 1594/22, 04001 Košice From: 27.11.2004To: 09.05.2007
 • RSDr. Vladimír Ponický, CSc., Michalovská 3, 04011 Košice From: 09.05.2007To: 30.08.2011
 • Ing. Milan Ondáš, CSc., Plzenská 1687/117, 04011 Košice From: 09.05.2007To: 14.08.2013
 • Ing. Igor Reiprich, CSc., Humenská 338/3, 04011 Košice From: 09.05.2007To: 14.08.2013
 • Ing. Vladimír Krivjaník, Havanská 2570/21, 04013 Košice - Ťahanovce From: 30.08.2011To: 14.08.2013
 • Mikuláš Krivánsky, Považská 454/18, 04011 Košice-Západ - 1. podpredseda From: 14.08.2013To: 
 • Ing. Vladimír Krivjaník, Havanská 2570/21, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce From: 14.08.2013To: 09.10.2013
 • Daniel Lukács, Pod Kaplnkou 765/126, 99128 Vinica From: 14.08.2013To: 22.11.2013
 • Csaba Fehér, Klinčekova 2570/6, 945 01 Komárno - predseda From: 09.10.2013To: 
 • János Sárközi, Rozmarínová 423/25, 94657 Svätý Peter - 2. podpredseda From: 22.11.2013To: 
 • Koloman Borbély, Pávia 2378/23, 94525 Komárno - 3. podpredseda From: 22.11.2013To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda -štatutárny orgán - Za RR MKDA-MKDSZ koná a podpisuje predseda MKDA-MKDSZ samostatne alebo spolu s prvým podpredsedom, alebo so súhlasom predsedu strany druhý podpredseda spolu s ďalším členom štatutárneho orgánu strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v MKDA-MKDSZ.

Date and serial number of the registration of change of data:


Change of address:
 • Por. č.1 ; 09.05.2007
 • Por. č.2 ; 14.08.2013
 • Por. č.3 ; 09.10.2013
 • Por. č.4 ; 08.10.2018
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 09.05.2007
 • Por. č.2 ; 30.08.2011
 • Por. č.3 ; 14.08.2013
 • Por. č.4 ; 09.10.2013
 • Por. č.5 ; 22.11.2013
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 27.04.2005
 • Por. č.2 ; 09.05.2007
 • Por. č.3 ; 14.06.2011
 • Por. č.4 ; 09.10.2013
 • Por. č.5 ; 22.11.2013
New statute:
 

Change of name:
 • To: 14.06.2011 , Strana regiónov Slovenska
 • To: 09.10.2013 , Strana živnostníkov Slovenska
Change of abbreviation of name:
 

Cancellation of party and its reason:
  

Start of the party liquidation:
Liquidator:
 

Declaration of insolvency:
Conclusion of the Bankruptcy proceedings:
Rejection of the proposal for a bankruptcy declaration (due to lack of asset):

Bankruptcy trustee:
 
Date and reason of cancellation:
  

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Abbreviation | Status | Seat | Registration number | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |