znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
MKDA-MKDSZ
Typ:
Strana
Sídlo:
Klinčeková 2570/6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO:
35565535
Dátum registrácie:
14.06.2004
Číslo registrácie:
203-2004/06389

Členovia prípravného výboru:
 • Róbert Glück, Jesenského 22, 04001 Košice - splnomocnenec
 • Vladimír Ponický, Michalovsklá 3, 04001 Košice - člen
 • Ján Pojezdala, Bielocerkevská 23, 04001 Košice - člen
 • Emil Wessely, Pod Kaštieľom 11, 04001 Košice - člen
 • Jozef Ivan, Ružínska 5, 04001 Košice - člen
 • Priska Novitzka, Watsonova 57, 04001 Košice - člen
Štatutárny orgán:
 • Dr. Róbert Glück, Jesenského 1594/22, 04001 Košice Od: 27.11.2004Do: 09.05.2007
 • RSDr. Vladimír Ponický, CSc., Michalovská 3, 04011 Košice Od: 09.05.2007Do: 30.08.2011
 • Ing. Milan Ondáš, CSc., Plzenská 1687/117, 04011 Košice Od: 09.05.2007Do: 14.08.2013
 • Ing. Igor Reiprich, CSc., Humenská 338/3, 04011 Košice Od: 09.05.2007Do: 14.08.2013
 • Ing. Vladimír Krivjaník, Havanská 2570/21, 04013 Košice - Ťahanovce Od: 30.08.2011Do: 14.08.2013
 • Mikuláš Krivánsky, Považská 454/18, 04011 Košice-Západ - 1. podpredseda Od: 14.08.2013Do: 
 • Ing. Vladimír Krivjaník, Havanská 2570/21, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce Od: 14.08.2013Do: 09.10.2013
 • Daniel Lukács, Pod Kaplnkou 765/126, 99128 Vinica Od: 14.08.2013Do: 22.11.2013
 • Csaba Fehér, Klinčekova 2570/6, 945 01 Komárno - predseda Od: 09.10.2013Do: 
 • János Sárközi, Rozmarínová 423/25, 94657 Svätý Peter - 2. podpredseda Od: 22.11.2013Do: 
 • Koloman Borbély, Pávia 2378/23, 94525 Komárno - 3. podpredseda Od: 22.11.2013Do: 
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda -štatutárny orgán - Za RR MKDA-MKDSZ koná a podpisuje predseda MKDA-MKDSZ samostatne alebo spolu s prvým podpredsedom, alebo so súhlasom predsedu strany druhý podpredseda spolu s ďalším členom štatutárneho orgánu strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v MKDA-MKDSZ.

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 09.05.2007
 • Por. č.2 ; 14.08.2013
 • Por. č.3 ; 09.10.2013
 • Por. č.4 ; 08.10.2018
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 09.05.2007
 • Por. č.2 ; 30.08.2011
 • Por. č.3 ; 14.08.2013
 • Por. č.4 ; 09.10.2013
 • Por. č.5 ; 22.11.2013
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 27.04.2005
 • Por. č.2 ; 09.05.2007
 • Por. č.3 ; 14.06.2011
 • Por. č.4 ; 09.10.2013
 • Por. č.5 ; 22.11.2013
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 14.06.2011 , Strana regiónov Slovenska
 • Do: 09.10.2013 , Strana živnostníkov Slovenska
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
  

Vstup strany do likvidácie:
Likvidátor:
 

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |