znak SR

Register politických strán a politických hnutí

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra politických strán a politických hnutí

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov politickej strany / hnutia:
Hnutie za demokratické Slovensko - v likvidácii
Skratka názvu politickej strany / hnutia:
HZDS
Typ:
Strana
Sídlo:
Nad plážou 4489/22, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:
37866168
Dátum registrácie:
22.08.2001
Číslo registrácie:
203/2-2001/06374

Členovia prípravného výboru:
 • Ján Garai, G. Bethlena 4892/47, 94002 Nové Zámky - splnomocnenec
 • Lenka Szegéhyová, Cyrilometódska 965/8, 94002 Nové Zámky - člen
 • Štefan Havlík, Novomestská 1894/1, 94002 Nové Zámky - člen
 • Marta Zálešáková, G. Bethlena 32/30, 94002 Nové Zámky - člen
Štatutárny orgán:
 • Ján Garai, G. Bethlena 4892/47, 94002 Nové Zámky Od: 22.08.2001Do: 19.02.2018
 • Soňa Szomorová, Jasová 159, 94134 Jasová Od: 29.09.2005Do: 16.01.2009
 • Mgr. Marián Leinerovič, Okružná 2466/5, 90031 Stupava Od: 16.01.2009Do: 19.02.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu:
Predseda a aktivátor - stratég - konajú v mene strany samostatne aj spoločne tak, že k predtlačenému názvu strany a menu, priezvisku a označeniu funkcie štatutárneho zástupcu pripoja svoj podpis

Dátum a poradové číslo zápisu zmeny údajov:


Zmena adresy sídla:
 • Por. č.1 ; 16.01.2009
 • Por. č.2 ; 20.05.2014
Zmena štatutárneho orgánu:
 • Por. č.1 ; 16.01.2009
Zmena stanov:
 • Por. č.1 ; 17.02.2009
 • Por. č.2 ; 20.05.2014
Nové stanovy:
 

Zmena názvu:
 • Do: 13.03.2002 , Nezávislá občianska strana nezamestnaných
 • Do: 17.02.2009 , Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených
 • Do: 20.05.2014 , Slovenská moderná spoločnosť
 • Do: 28.11.2017 , Hnutie za demokratické Slovensko
Zmena skratky názvu:
 

Zrušenie strany a dôvod jej zrušenia:
28.11.2017  § 30 ods. 8 zákona č. 85/2005 Z. z.

Vstup strany do likvidácie:
28.11.2017
Likvidátor:
 • Ján Garai, G. Bethlena 4892/47, 94002 Nové Zámky
 • Mgr. Marián Leinerovič, Okružná 2466/5, 90031 Stupava

Vyhlásenie konkurzu:
Ukončenie konkurzného konania:
Zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku:

Správca konkurznej podstaty:
 
Dátum a dôvod výmazu:
  

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Skratky názvu | Statusu | Sídla | Registračného čísla | Fyzickej osoby | IČO  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |