znak SR

Evidence of Civil Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Krajší svet
Právna forma?
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
50614037
Seat
Ku kyselke 560/38, 91106 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo?
Registration number
VVS/1-900/90-49960
Registration Office
MV SR
Date of registration
28.11.2016

Cieľ činnosti?
  • iné združeniaFrom:28.11.2016To:


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizačnej jednotky?  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |