znak SR

Evidencia občianskych združení

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov združenia
NAŠA VLASŤ JE BUDÚCNOSŤ
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO
50348027
Sídlo
Zelenečská ulica 8201/65E, 91701 Trnava, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
VVS/1-900/90-46860
Registrový úrad
MV SR
Dátum vzniku
29.04.2016

Cieľ činnosti
  • rozvoj obce, regiónu, CROd: 29.04.2016Do: 16.03.2018
  • iné umelecké, kultúrneOd: 16.03.2018Do: 
  • ŠKOd: 16.03.2018Do: 


Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti | Organizačnej jednotky  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |