znak SR

Evidencia občianskych združení

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov združenia
Slovenská esperantská federácia SKEF
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO
36155543
Sídlo
Februárová 2, 95801 Partizánske, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
VVS/1-900/90-12807
Registrový úrad
MV SR
Dátum vzniku
25.07.1997

Cieľ činnosti
  • záľubyOd: 25.07.1997Do: 


Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti | Organizačnej jednotky  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |