znak SR

Evidence of Civil Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of association
Účastinárska spoločnosť Lipina
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
48469491
Seat
Pravica 31, 99121 Pravica, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-900/90-6175
Registration Office
MV SR
Date of registration
03.08.1992

Objective of the Activity
  • urbariáty, komposesoráty, lesyFrom:27.07.1992To:30.06.2013

delimitované dňa 30. júna 2013 podľa § 31 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |