znak SR

Evidencia občianskych združení

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov združenia
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Sídlo
Koceľova 943/15, 81594 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO
17321131
Dátum vzniku
23.04.1991
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku

Oblasti činnosti
  • káblová a iná televízia
  • VTS

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |