znak SR

Organisations with the International Element

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Oddelenie Regionálnej občianskej organizácie pre poskytnutie pomoci v sociálnej a profesionálnej rehabilitácie invalidov v Slovenskej republike (ROO PPSPRI v SR)
Legal form
Medzinárodné organizácie a združenia
Identification number (IČO)
Seat
Grösslingová 4, 81109 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
233004-2008/05857
Registration Office
MV SR
Date of registration
07.07.2008

Persons entitled to act on behalf of the association (Natural persons)
  • Sergey PolevikovFrom:07.07.2008To:

Content of Activity
  • InáFrom:07.07.2008To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |