znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Prvé lekárnické odbory
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
52715418
Seat
Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-3317
Registration Office
MV SR
Date of registration
28.09.2019

Members of the preparatory committee
 • Veronika Kormanová
  born 16.05.1993
  - splnomocnenec
 • Monika Šimorová
  born 04.04.1993
  - člen
 • Mgr. Marianna Zamborská
  born 31.08.1992
  - člen

Statutory body
 • Veronika Cagáňová
  born 16.05.1993
  - Tajomník výkonného výboruFrom:28.09.2019To:31.01.2021
  Description of the Procedure (policy):  Výkonný výbor reprezentuje odborové združenie dovnútra i navonok prostredníctvom svojich tajomníkov. Výkonný výbor koná a podpisuje v mene odborového združenia tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripoja vlastnoručný podpis aspoň dvaja jeho tajomníci.
 • Mgr. Monika Šimorová
  born 04.04.1993
  - Tajomník výkonného výboruFrom:28.09.2019To:31.01.2021
  Description of the Procedure (policy):  Výkonný výbor reprezentuje odborové združenie dovnútra i navonok prostredníctvom svojich tajomníkov. Výkonný výbor koná a podpisuje v mene odborového združenia tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripoja vlastnoručný podpis aspoň dvaja jeho tajomníci.
 • Mgr. Marianna Zamborská
  born 31.08.1992
  - Tajomník výkonného výboruFrom:28.09.2019To:31.01.2021
  Description of the Procedure (policy):  Výkonný výbor reprezentuje odborové združenie dovnútra i navonok prostredníctvom svojich tajomníkov. Výkonný výbor koná a podpisuje v mene odborového združenia tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripoja vlastnoručný podpis aspoň dvaja jeho tajomníci.

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:28.09.2019To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |