znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
42185378
Seat
Einsteinova 3817/19, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-2279
Registration Office
MV SR
Date of registration
09.03.2011

Statutory body
 • Ing. Jozef Špirko
  born 22.01.1969
  - prezidentFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Norbert Brath
  born 19.02.1977
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Roman Nosko
  born 07.11.1975
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Viktor Fára
  born 20.06.1980
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Marián Závodný
  born 21.06.1964
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. PhD. Igor Kováč
  born 22.03.1964
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Peter Krčmár
  born 01.02.1964
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Mikuláš Potoczky
  born 23.12.1959
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Peter Višňovský
  born 05.07.1946
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.
 • Ing. Ján Klimko
  born 03.09.1964
  - člen prezídiaFrom:15.06.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  Konať v mene asociácie a podpisovať za asociáciu vo všetkých veciach môže prezident a ďalší člen prezídia, pričom je potrebný vždy podpis prezidenta a ďalšieho člena prezídia spoločne.

Objective of the Activity
 • zamestnávateľské združeniaFrom:09.03.2011To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |