znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Základná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
42068550
Seat
Čsl. brigády 1804/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-1879
Registration Office
MV SR
Date of registration
29.01.2009

Statutory body
 • Mgr. Zuzana Iľanovská
  born 28.12.1969
  - predsedaFrom:11.04.2019To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Zuzana Karabínová
  born 04.10.1977
  - člen výboruFrom:11.04.2019To:
 • Ing. Anna Paukovčeková
  born 16.01.1965
  - člen výboruFrom:11.04.2019To:

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:29.01.2008To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |