znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Základná odborová organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii Veľká Okružná
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
45770379
Seat
Veľká okružná 1073/32, 01157 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-1779
Registration Office
MV SR
Date of registration
22.12.2008

Statutory body
 • Ivana Rádiková
  born 10.02.1956
  - predsedaFrom:03.06.2019To:
 • Mgr. Eva Ftoreková
  born 30.07.1977
  - člen výboruFrom:03.06.2019To:
 • Ing. Dagmar Kochláňová
  born 18.11.1964
  - člen výboruFrom:03.06.2019To:

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:22.12.2008To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |