znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
1. základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Tehelná 23, 082 71 Lipany
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
42238498
Seat
Tehelná 856/23, 08271 Lipany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-1601
Registration Office
MV SR
Date of registration
01.12.2008

Statutory body
 • Mgr. Dušan Dobrovič
  born 26.03.1961
  - predseda ZOFrom:03.05.2019To:
 • Mgr. Silvia Straková
  born 06.12.1979
  - člen výboruFrom:03.05.2019To:
 • Mgr. Júlia Rabatinová
  born 02.01.1980
  - člen výboruFrom:03.05.2019To:

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:01.12.2008To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |