znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Základná odborová organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Centre voľného času - Regionálnom centre mládeže v Košiciach
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
45768315
Seat
Strojárenská 1065/3, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-1357
Registration Office
MV SR
Date of registration
19.08.2008

Statutory body
 • Ing. Ľubica Guothová
  born 29.01.1967
  - predseda výboruFrom:23.02.2017To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne
 • Jolana Bugošová
  born 29.05.1957
  - člen výboruFrom:23.02.2017To:
 • Mgr. Ľubica Oberučová
  born 09.06.1965
  - člen výboruFrom:23.02.2017To:

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:19.08.2008To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |