znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy stredných škôl a zariadení Východoslovenského regiónu
Legal form
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Identification number (IČO)
31944787
Seat
Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/1-2200/90-419
Registration Office
MV SR
Date of registration
24.12.1996

Statutory body
 • Ing. Anežka Hrešková
  born 27.03.1966
  - predsedaFrom:30.06.2015To:
 • Jana Čurillová
  born 25.06.1966
  - člen výboruFrom:30.06.2015To:
 • Anna Vašková
  born 19.06.1972
  - člen výboruFrom:30.06.2015To:
 • Mgr. Ľuboš Kvašňák
  born 16.07.1962
  - predsedaFrom:03.03.2016To:

Objective of the Activity
 • odborárske združeniaFrom:24.12.1996To:

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Registration number | Identification number (IČO) | Field of activities | Organizational units  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |