znak SR

Organisations with the International Element

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Návod na používanie registra.

Abecedný zoznam organizácií – aktuálny:
zobrazí názov a obec organizácií, ktoré do dnešného dňa nezanikli.
Abecedný zoznam organizácií – úplny:
zobrazí názov a obec všetkých, aj zaniknutých organizácií.
Register ďalej ponúka podrobný výpis a to buď úplný alebo aktuálny.
Úplný výpis zahŕňa všetky, teda aj zaniknuté náležitosti organizácie, aktuálny výpis ponúka aktuálne údaje o osobách oprávnených konať v mene organizácie a orgánoch organizácie.

Register umožňuje vyhľadávanie podľa názvu, sídla, fyzickej osoby - štatutárneho zástupcu a identifikačného čísla organizácie.
Vyhľadávanie podľa názvu:
do políčka uveďte názov hľadanej organizácie, resp. jeho začiatok alebo časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte možnosť vyhľadávať od začiatku názvu, vyhľadávať aj v starých názvoch a vyhľadávanie môžete tiež obmedziť na vyhľadávanie len v aktuálnych záznamoch.
Vyhľadávanie podľa sídla:
máte možnosť si vybrať ktorékoľvek kritérium pre vyhľadávanie. Do políčok pre obec a ulicu môžete uviesť celý názov, alebo len jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená.
Vyhľadávanie podľa fyzickej osoby:
do políčok pre meno a priezvisko uveďte aspoň jedno z vyhľadávacích kritérií, meno alebo priezvisko, resp. jeho začiatok alebo jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých organizáciach.


Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Natural person | Identification number (IČO)  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |